2-5 Haziran 2016 İstanbul’da Gerçekleştirdiğimiz VI. Nöralterapi Kongresinin Ardından

Sevgili meslektaşlarım,

Bilimsel Nöralterapi Derneği üyeleri, kongre katılımcıları, kongreye yaptıkları bilimsel sunumlarıyla destek veren konuşmacılar, ayrıca birliktelikleriyle bize katkı sunan tüm herkese kongre ve Türk nöralterapi derneğinin başkanı ve IFMANT II. başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum.

Bu üç günün değerlendirmesini hem sizlere hatırlatmak hem de tarihe not düşmek adına söz uçar yazı kalır diyerek kaleme almak istedim.

2 Haziran 2016’da “Sağlıklı Cinsel Yaşam için NT ile Regülasyon” konulu tek günlük sertifikalı seminer programına yoğun ilgi ve yüksek katılım oldu. Seminerin ardından akşam 19.30’da basın açıklaması ve kokteyl ile başlayan VI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Nöralterapi Kongresini; 42 sunum ve16 workshopa sizlerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirdik.

Hekimlik sanatı, doğru tanının konulması kadar doğru tedavi yapılması sorumluluğunu içinde taşır. Tedavide başarılı olmanın ana koşulu tanının doğru konulmasıdır. Bu süreçteki diyagnostik yaklaşım kişiye özel olmalı ve kişide meydana gelen değişikliklerin zamansal ilişkisi ile fonksiyonel yapı göz önünde bulundurulmalıdır. İşte tam da bu durumda tamamlayıcı tıp ve regülasyon tıbbı ile modern tıp arasındaki en önemli köprü olabilecek metodun adıdır nöralterapi.

Nöralterapi modern tıptan köken alıp gelişen bir tedavi yöntemidir. Nöralterapi ile hastalıkların tedavisi vejetatif sinir sistemi üzerinden gerçekleşmektedir; regülasyonu bozulmuş olan sinir sisteminin düzenlenmesi üzerinde en etkin tedavi şeklidir.

Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz kongrenin ağırlıklı konusu kadın ve erkek hastalıkları olmasına rağmen pek çok konu işlendi. Nöralterapinin günümüzdeki etkinliği, embriyolojinin NT kavranmasındaki özelliği, cinsel taciz veya tecavüz sonucu ortaya çıkan dirençli hastalıkların tanınması ve çözümü, pelvis ağrılarının kavranması ve çözümü, postherpatik nevraljinin pelvis bölgesinde yarattığı karmaşık tablo içinde olgu sunumu, kadın ve erkek perine ve pelvis tabanın anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel önemi, hormon disfonksiyonlarının kavranması ve tedavisi, kronik bel ağrılarına yaklaşım, diş ve çene kompleksinin kronik hastalıkların oluşmasında ve tedavisindeki etkinliği, romatolojik hastalıklarda mikrobiyatanın yeri, disbiyozis ve bağırsakların dirençli hastalıklarda oluşmasına katkısı ve tedavideki yeri, kuru göz hastalıklarında NT yaklaşımı, kronik bel ağrısında ve primormis tetik nokta tedavisinde NT, diş bölgesinin patolojilerinde sistematik enflamasyon etkisi, baş ağrılarının dis hastalıklarından kaynaklandığı ilişkinin NT ile açıklanması, endokrin sistem ve duranın önemi, Head zonlarının geçerliliğini gösteren klinik çalışmalar, bireysel kanser tedavisinde NT ile tedavinin başarılması, endometriozisin anlaşılması ve NT ile tedavisi, erektil disfonksiyon ve cinsel istek bozukluklarında NT ile çözüm, MS’den kaynaklanan nörojenik mesane tablosunun tedavisinde NT'nin önemi, duygu ve zihin rahatsızlıkların çözümünün NT ile mümkün olduğu, regülasyonda karaciğerin önemi ve rolü, antioksidanların ve NADH'ın sağlıkta önemi, akut pankreasda NT etkinliği gibi pek çok sunum gerçekleşti. Kongre hem bilimsel açıdan hem ilişkiler açısından hem de organizasyon açısından Avrupa standartlarını aratmayacak derecede samimi ve yoğundu. 

Kongrede nöralterapi konusunda sözü geçen en iyiler bir aradaydık.

Nöralterapi konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyaca tanınan, Dünya Nöralterapi Araştırma Komisyonu Başkanı, Berlin Üniversitesi Charité Tıp Fakültesinde nöralterapi konusunda araştırmalar yapan ve aynı zamanda Türkiye Nöralterapi Derneği onursal başkanı ve IGNH başkanı, IFMANT Bilimsel Kurul ve Etik komisyon başkanı  Prof. Dr. Hans Barop;  nörovejetatif sistemi ile ilgili çalışmalarıyla bilinen, İFMANT başkanı Avusturya Tamamlayıcı Tıp Akademisi ve Nöralterapist Jinekolog Dr. Wolfgang Ortner; Bern Tıp Fakültesi Nöralterapi Anabilim Dalı Başkanı ve İGNH ve SANTH derneklerinin ikinci başkanı ve BNR onursal başkanı Prof. Dr. Lorenz Fischer; İCMART yönetim kurulunda yer alan (Bu kurum içinde nöralterapiden sorumlu) ağrı konusundaki çalışmalarıyla tanınan anestezist, nöralterapist ve geleneksel Çin tıbbının modern battı temsilcisi konumunda olan ve Avusturya Nöralterapi derneği başkanı Doç. Dr. Helmut Lietzer; İFMANT yönetik kurulu üyesi, İCMART yönetim kurulu üyesi ve Bulgaristan Nöralterapi Derneği başkanı Doç. Dr. Dr. Petja Piehler; Yunanistan Nöralterapi derneğinin başkanı Dr. med. dent Gerasimos  Papathanasiou; Kolombia Ulusal Tıp Fakültesi Dekanı ve Nöralterapi bölüm başkanı Prof. Dr. Eduardo H.B. Dussan, Kolombiya nöralterapi derneği başkanı Prof. Dr. Laura Bibiana Pinilla Bonilla, Biyolojik Onkoloji konusun çalışmaları ile pek çok ödül almış Münih Teknik Üniversitesi Jinekoloji Onkoloji ABD başkanı Prof. Dr. Gerhard Schaller, NADH konusunda çalışmaları ile pek çok makalesi bulunun ve regülasyon tıbbında hipoksi konusunda çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Dr. Georg Jörg Birkmeyer, Termoregülasyon konusunda bozucu alan ve odakların segmental disfonksiyonların tespit edilmesindeki çalışmaları bizimle paylaşan Dr. Dirk Wiedbrauck, Kostarica nöralterapi eğitmenlerinden Uzm. Dr. Doris S. Cantillo kongremizde hem konuşma yaptılar hem de workshoplarda bilgi ve becerilerini Türk hekimleriyle paylaştılar.  Ayrıca Avusturya kraliçesi Dr. F. Schwarzenberg kongremize destek verdi.

Bu kadar yabancı konuşmacının yanı sıra ülkemizde çok değerli bilim adamları da kongrede yer aldılar.  Türk kamuoyu ve tüm hekim camiası tarafından bilimselliği, hekimliği bilinen, araştırmacı ve yeniliklere açık olan bilim adamı Prof. Dr. Cihan Aksoy ile Prof. Dr. Avni Babacan, Avrupa Asya Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon derneği başkanı Prof. Dr. Yusuf Tamam, Bilimsel Akupunktur derneği başkanı ve Nöralterapi derneği bilimsel sekreteri, BNR, IGNH ve IFMANT eğitmeni Dr. Demet Erdoğan, Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbı derneği başkanı ile BARNAT (Tamamlayıcı Tıp Dergisi) imtiyaz sahibi, BNR,  IGNH , MTD ve IFMANT eğitmeni Dr. Tijen Acarkan, BNR, İGNH eğitmenler; Uzm. Dr. Neslihan Özkan,  Dr. dent. Tijen Dürer, Uzm. Dr. M. Ali Elmacıoğlu, Dr. Mustafa Karakan, Uzm. Dr. Ömer Soyak,  BNR Eğitmeni Dr. Yüksel Küçükçelebi ve dernek üylerimizden Dr. Mustafa Evrensel, Uzm. Dr. Cihan Ünlüçerçi, Yrd. Doç. Dr. F. Gülçin Uğurlu, Yrd. Dr. Gülnur Taşçı Bozdaş, Dr. Koray Gürbüz ve ekteki programda göreceğiniz gibi daha isimlerini burada sayamadığım diğer konuşmacılarımızın yanı sıra nöralterapiye gönül veren ve çalışmalarıyla katkı sunan uzmanlar, bu kongrede bir aradaydık. 

Nöralterapi Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yaygın uygulanan bir tedavi şekliyken ülkemizde kısa bir zamana kadar bilinmiyordu. Ben hekim olarak nöralterapi ile 1993 yılından beri uğraşmaktayım. Her geçen gün daha da çok seviyorum.  Nöralterapi uygulayarak yaşadığım gözlem ve mutlukları kendime saklamak yerine 2004 yılından beri bunu Türk hekimlerine sevgi ve özveriyle öğretmeye, aktarmaya çalışıyorum.

2004 yılında başlayan bu süreç içinde 6 ulusal ve uluslararası katılımlı nöralterapi kongresi, 12 nöralterapi sempozyumu ve 150 adet en kısası 2 gün süren seminer eğitimleri gerçekleşmesi için derneğimizin yönetim kuruluyla birlikte büyük emek verdim. Bu son kongrede 4 gün boyunca yepyeni bilgilerle dolu nöralterapi sunumlarının yanı sıra; katılımcıların hepsinde gördüğüm sevgi, merak ve heyecan iki yıllık yorgunluğa deydi.  Baştan sona bütün oturumlardaki tam katılım nöralterapi kongrelerinin diğer kongrelerden farkını bir kez daha hepimizin gözleri önüne serdi.

Evet, kongre bitti ama heyecan ve sevinç bitmedi; 01-02 Ekim 2016 da XII. Geleneksel Herget Nöralterapi Sempozyumuna hepinizi bekliyorum.  

Kongre, IFMANT ve Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul

Nöralterapi Derneği Başkanı ve Nöralterapi Kongre Başkanı

www.noralterapi.com.tr

www.huseyinnazlikul.com