17-19 Eylül 2021 / VIII. Ulusal Nöralterapi Kongresi & XVI. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Etkinliklerinin Ardından…

Regülasyon tıbbi ile ilgilenen kıymetli meslektaşlarım ve Nöralterapi Regülasyon Derneği (BNR) üyelerimiz, pandemi nedeniyle 2020’de etkinlik yapamadık. Pandemi sonrası ilk toplantımız 8. Kongre & 16. Sempozyumumuzu 17-19 Eylül 2021’de düzenlemiş bulunuyoruz. Saygıdeğer BNR ve IFMANT Başkanı Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D., PhD. hocam ile birlikte eşbaşkanlığını üstlendiğimiz, özlediğimiz toplantılarımıza başlangıç yapmış bulunuyoruz.

Tüm kongre boyunca bilimsel değeri yüksek sunumlar, detaylı tartışmalar, kıymetli çalışmaların sunulduğu sözlü ve poster sunumları dinleme fırsatı bulduk. Gıda destek ürünleri sektör temsilcileri ve meslektaşlarımızla buluşma fırsatı yakaladık.

Günümüzün en büyük sağlık problemi olan Covid-19 pandemisi ve kronik hastalıklarındaki gelişmeleri tartışma fırsatı bulduk. Akut Covid-19, Post Covid-19 ve dirençli kronik hastalıklarda temel sorunların başında yer alan “enflamasyon” üzerinde interaktif toplantılar gerçekleştirdik. Enflamasyon ile mücadelede regülasyon tıbbı ve nöralterapi yaklaşımları ile neler yapılabileceğini gözlemledik, tartıştık. Bu bilgileri workshop uygulamalarımızla pratik bilgiye dönüştürmeyi amaçladık.

Birlikte çalışmaktan onur duyduğum, sunumları ve workshop uygulamaları ile katkı sağlayan değerli BNR eğitmeni arkadaşlarım; Prof. Dr. Yusuf Tamam, Dr. Demet Erdoğan, Dr. Tijen Acarkan, Uzm. Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu, Uzm. Dr. Neslihan Özkan, Doç. Dr. F. Gülçin Ural Nazlıkul, Uzm. Dr. Ömer Soyak, Uzm. Dr. Banu Tamam, Dr. Mustafa Evrensel, Dr. Yüksel Küçükçelebi, Uzm. Dr. İlhan Demiryılmaz, Uzm. Dr. Aziz Denli, Doç. Dr. Sibel Çağlar, Prof. Dr. Füsun Şahin, Prof. Dr. Murat Orak, Prof. Dr. Mehmet Üstündağ, Doç. Dr. Cüneyt Tamam, Doç. Dr. Güzin Neda Hasanoğlu Erbaşar ve sunum yapan Prof. Dr. Nezih Hekim, Prof. Dr. Öner Dikensoy, Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Prof. Dr. Avni Babacan, Prof. Dr. Cemal Çevik, Prof. Dr. M. Tuncay Duruöz, Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin, Dr. Narin Çakar, Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Uzm. Dr. Hüma Bölük Şenlikçi, Uzm. Dyt. Büşra Pehlivan’a tek tek teşekkür ediyorum.  Ellerinde olmayan mazeretleri nedeniyle aramızda bulunamayan eğitmenlerimize Dr. Mesut Caner Yusufoğlu, Dt. Tijen Dürer, Uzm. Dr. Şafi Edemci, Uzm. Dr. Sevil Kılıç Öztürk, Uzm. Dr. Ferda Firdin’e manevi destekleri için teşekkür ediyorum.

Kongremize sözlü sunum, vaka taktimi ve poster sunumları ile katkı sağlayan nöralterapi uygulayıcısı meslektaşlarımız Uzm. Dr. Reyhan Tuncay, Uzm. Dr. Berna Torun, Uzm. Dr. Duygu Demirok, Uzm. Dr. Songül Turğut, Dt. Dr. Didem Argun Nakaş, Uzm. Dr. Mehmet Ali Elçi, Dr. Mehmet Şakir Kaya, Uzm. Dr. Ebru Azizoğlu Akçin, Uzm. Dr. Özlem Aslan Demir’e teşekkür ediyoruz. Nöralterapi uzmanlık yazılı ve sözlü sınavında başarı göstererek nöralterapi mezuniyet diploması hak kazanan arkadaşlarımız Uzm. Dr. Bilgehan Biçer, Uzm. Dr. Ebru Azizoğlu Akçin, Uzm. Dr. Elif Akyazı Şener ve Uzm. Dr. Osman Öncel’i de yürekten kutluyoruz.

Eylül ayının güzelliklerine rağmen 3 gün boyunca yoğun ilgi ile katılımları, heyecanları ve sorularla hareketlilik sağlayan tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi ilgili katılımcı meslektaşlarımızın heyecanı bizi gururlandırdı, umutlandırdı. Toplantılarımızın verimliliğini ortaya koydu. Umuyoruz ki yeni donanım ve bilgilerimiz ile insanların şifasına yeni katkılar sunarız.

Pandemi sonrası daha konforlu sempozyum, kongre ve eğitim seminerlerinde görüşmek dileği ile hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Yönetim Kurulu

IFMANT & BNR Başkanı.  Kongre Eş Başkanı
Dr. Hüseyin NAZLIKUL M.D., PhD. Uzm. Dr. Mustafa KARAKAN