BNR NEDİR?

BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ

“Kaybedilen hiç kimse yoktur ama daha kazanılacak çok meslektaşımızın olduğuna inanıyoruz. Nöralterapi’nin Türkiye’deki tüm hekimlere ulaştırılması şiarıyla yolumuza devam edeceğiz.”

 Hüseyin Nazlıkul

Nöralterapi iyileşme elde etmek için lokal anestezikler kullanılarak vejetatif sinir sisteminin düzenlenmesi esasına dayanır.

İki Alman doktor kardeş Huneke’ler ilk defa bir hastalarında lokal anestezik kullanarak tedaviyi denemiş ve iyi yanıt alınca üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Aslında bu daha önce denenmiş fakat sonra unutulmuş bir yöntem olmuştur. Huneke’ler ise ısrarla bu yöntemi denemiş ve deneyimlerini sistematik bir biçimde kaydederek Nöralterapinin ilk bilimsel temellerini oluşturmuşlardır. Daha sonra Ricker, Pischinger,  Heine  ve  Dosch çok önemli katkılar sağlamışlar, Nöralterapinin etki mekanizması ve vejetatif sinir sisteminin rolü hakkında çok önemli çalışmalar yayınlamışlardır.

Nöralterapinin bu gün geldiği noktada İsviçre’de Bern Üniversitesi’nde Nöralterapi bir üst ihtisas olmuştur. Meksika’da uzmanlık ve Avrupa’da birçok Tamamlayıcı Tıp Kürsüsünde temel disiplinler arasında yerini almıştır.

Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon DerneğiBNR

Bilimsel Nöralterapi ve Regülâsyon Derneği Tamamlayıcı Tıbbın en önemli unsurlarından biri olan Nöralterapinin Türk Hekimlerine tanıtılması ve pratik uygulamalarında kullanmalarının sağlanması amacıyla Dr. Nazlıkul öncülüğünde 01.12.2004 yılında kurulmuştur. Bu dernek, Uluslararası Huneke’ye Göre Nöralterapi Derneği’nin (IGNH) kabul ettiği eğitimler vermekte ve Türk Hekimlerini bu konuda eğitmektedir.

Almanya’da hekim olarak bulunmamış olanlar tarafından bilinmeyen bir tedavi olan Nöralterapi, Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.'nin öncülüğünde IGNH eğitim müfradatına ve sistematiğine uygun olarak Türk Hekimlerine açılmış, bu kapsamda nöralterapi eğitimleri verilmiştir. Daha sonra da bu eğitimlere Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği kapsamında diploma verilerek Nöralterapi eğitimi alan Hekimler bu konuda yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

1996 yılından beri Huneke’ye göre Uluslararası Nöralterapi Derneği’nin eğitmenidir.  IGNH dünyada hekimler için öngörmüş olduğu eğitim müfredatını baz alarak dernek üyeleri başta olmak üzere konuya ilgi gösteren hekim ve diş hekimlerine asgari eğitim süresi olan 200 saatlik Nöralterapi eğitimini minimum 2 yıl içinde vermeyi amaçlar.

2008’de Nöralterapi camiasının en büyük ödülü sayılan “ Huneke Madalyası” ile onurlandırılan Hocamız Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD. Derneğimizin hem kurucu üyesi hem de başkanıdır.

BNR yılda bir kez sempozyum  ve iki yılda bir kez kongre düzenlemektedir. Ayrıca IGNH ile bağlantılı olarak iki yılda bir Almanya’da  Ernst-Moritz-Arndt Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsünde kadavra üzerinde pratik ve teorik eğitimler vermektedir. 

Bu eğitim ve kongre çalışmaları dışında dergi çalışmalarına çok önem verilmiştir ve BARNAT ( Bilimsel Nöralterapi, Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp ) Dergisi 2006 yılında ilk kongre ile yayın hayatına adım atmıştır ve yılda 3 ayrı sayı basılmaktadır.

Nöralterapi eğitimleri Dernek kurulmadan önce başlamıştı. Ancak zaman ilerledikçe dernek kurulması gerekliliği ortaya çıktı. Günümüze kadar yaklaşık 120 adet Nöralterapi eğitim semineri düzenlenmiştir ve yaklaşık 650 hekim bu seminerlere katılmış ve 3 kez yapılan bitirme sınavlarında 44 hekim mezun olmuştur.  IGNH ile olan bağlantısı nedeniyle eğitimini tamamlayıp sınavda başarılı olanlara BNR sertifikası yanında IGNH’ da ayrıca sertifika vermektedir.

Nöralterapi  Eğitim Programı  ve  Şartlar:

Hekim veya Diş Hekimi olmak 8 basamak semineri başarı ile tamamlamak 200 saat seminer eğitimi

Seminer 1-4 Temel Eğitimdir. Temel eğitim toplamda 90 saattir. Temel eğitim sonrası sözlü sınav yapılacaktır

Seminer 5, 6, 7 ve 8 İleri eğitim (İlk 4 basamağın tamamlanması ve ara sınavı geçme şartıyla katılabilinir

  • Eğitim boyunca en az 3 vaka raporu sunmak,
  • Yurtiçi veya yurtdışı en az 2 kongre ve 1 sempozyuma katılmak 

İlk seminere başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl süre içinde eğitimi tamamlamak ve klinik deneyim elde etmek,

KPR (kardiopulmoner resüsitasyon)  sertifikası (Anestezistler muaftır) 

Palpasyon sertifikası (Manuel Tıp Uzmanları ve MTAR Temel eğitimini almış olanlar muaftır)

BNR (Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği) dernek üyesi olmak

Sınav sonucunda başarılı olmak

Uluslararası Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi Derneği - IGNH

Internationale Geselschaft für Neuraltherapie nach Huneke (IGNH),  Ferdinand ve Walter Huneke tarafından 1958 yılında kurulmuştur. Toplam 7000 üyesi vardır. Nöralterapinin tedavide kullanımının yaygınlaştırılması  ve tıbbi alanda bilimsel araştırma ve çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  Dünya’da IGNH’nın kabul ettiği ve eğitim verme yetkisi olan dernekler; Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Meksika, Arjantin, Yunanistan ve Türkiye’dir.

BNR Derneği’nin eğitim programı düzenli olarak devam etmektedir. Ayrıca yurt dışında yapılan kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar üyelerimize duyurulup katılımları teşvik edilmektedir. Uzmanlık dalı ne olursa olsun her hekimin ve genel pratisyen Hekimlerin klinik uygulamalarında Nöralterapiden çok yararlanacakları inancındayız.

Tamamlayıcı Tıp, hokus pokus değildir, plasebo değildir, bilim dışı hiç değildir. Yanlış uygulamalar olmuştur ve olmaktadır ama bunlar ciddi çalışan, bu alanda mesai harcayan hekimlere ve Tamamlayıcı Tıbba mal edilemez.

BNR Derneği Bilimsel temelleri olan bütün diğer Tamamlayıcı Tıp yöntemleri ile  (Fitoterapi, Manuel Tıp, Akupunktur, Kineziyoloji… gibi) koordine olarak çalışmalarına devam etmek idealindedir.


Dernek iletişim Bilgileri

Hakkı Yeten Caddesi Vital Fulya Plaza No:23 Kat:4 Şişli / İstanbul

Tel: 0212 219 19 12

Fax: 0212 219 18 38

www.noralterapi.com.tr

E-mail: info@noralterapi.com.tr