2018 SONRASI IFMANT’IN BELİRLEMİŞ OLDUĞU NÖRALTERAPİ EĞİTİMİNE KATILIM VE SERTİFİKA ŞARTLARI

Seminerlere Katılım Şartları;

1.    Hekim veya Diş Hekimi olmak

2.    Seminerler sırasında kursiyerlerin kendi aralarında yapılacak uygulamaları yapmayı ve yaptırmayı kabul etmek

Nöralterapi Sertifika Şartları:

1.    Hekim veya Diş Hekimi olmak

2.    10 basamak semineri başarı ile tamamlamak

·      220 saat seminer eğitimi - 60 saat ayrıcı ileri eğitim

·      Mezuniyetten sonra alınacak sertifikanın geçerliliği 5 yıldır. Bu süre içinde 40 saat üst eğitim alanlarda bu süre tekrardan 5 yıl uzayacaktır. 

Seminer 1-4 Temel Eğitimdir. Temel eğitim toplamda 90 saattir. Temel eğitim sonrası sözlü sınav yapılacaktır

Seminer 5, 6, 7 ve 8 İleri eğitim (İlk 4 basamağın tamamlanması ve ara sınavı geçme şartıyla katılabilinir)

 1. Eğitim boyunca en az 3 vaka raporu sunmak,
   
 2. Yurtiçi veya yurtdışında (Nöralterapi Cemiyetlerince Organize edilen Kongrelere) en az 2 Kongre’ye katılmak (IFMANT - BNR tarafından iki yılda bir İstanbul’da Ulusal Nöralterapi Kongresi ve yılda bir Geleneksel Herget Tamamlayıcı Tıp Sempozyumları ve iki yılda bir Almanya’da Greifswald’da Ernst-Moritz-Arndt Üniversitesi Anatomi kürsüsünde uygulamalı 2 günlük “Nöralterapi Günleri” gerçekleştirilmektedir.)
   
 3. İlk seminere başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl süre içinde eğitimi tamamlamak ve klinik deneyim elde etmek,
   
 4. KPR (kardiopulmoner resüsitasyon) sertifikası (Anestezistler muaftır)
   
 5. Palpasyon sertifikası (Manuel Tıp Uzmanları ve MTAR Temel eğitimini almış olanlar muaftır)
   
 6. BNR (Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği) dernek üyesi olmak
   
 7. Sınav sonucunda başarılı olmak
   
 8. ÖĞRETİM ARAÇLARI VE KAYNAKLAR;

Nitelikle bir Eğitim için Önerilen Kaynaklar:

 1. Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD., Nöralterapi - Nörofizyoloji, Temel Sistem, Bozucu Alan, Vejetatif Sinir Sistemi, Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Önerileri, Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı İstanbul 2015  
 2. Prof. Dr. Lorenz Fischer, Nöralterapi - Nörofizyoloji, Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Önerileri Çeviren: Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD. & Prof. Dr. Yusuf Tamam.
 3. Prof. Dr. Hans Barop, Nöralterapi Cep Atlası, Çeviren: Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
 4. James W. McNabb, Pratik Rehber Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları, Çeviren: Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD. & Prof. Dr. Yusuf Tamam, Kongre Kitabevi, 2018 Antalya

Nöralterapi: Nörofizyoloji, Temel Sistem, Bozucu Alan, Vejetatif Sinir Sistemi, Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Önerilerini kapsayan, kapsamlı ve nitelikle bir eğitimdir. Seminer ve derslerle ilgili herhangi bir öğretim materyali verilmez.  Eğitim müfredatının derinliği için söz konusu “H. Nazlıkul, L. Fischer ve Hans Barop‘un kitapları bunları kapsamaktadır. Bu kitapların tamamını BNR derneğinden temin edilebilir.