IGNH NEDİR?

HUNEKE’YE GÖRE ULUSLARARASI BİLİMSEL NÖRALTERAPİ DERNEĞİ (IGNH)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTIFIC NEURAL THERAPY ACCORDING TO HUNEKE

Internationale Geselschaft für Neuraltherapie nach Huneke (IGNH), Ferdinand ve Walter Huneke tarafından 1958 yılında kurulmuştur. Toplam 7000 üyesi vardır. Nöralterapinin tedavide kullanımının yaygınlaştırılması ve tıbbi alanda bilimsel araştırma ve çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

IGNH her yıl ilkbahar ve sonbaharda Freudenstadt ve Baden-Baden’da düzenli kongreler gerçekleştirmektedir.

Dünya’da IGNH’nın kabul ettiği ve eğitim verme yetkisi olan Dernekler; Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Meksika, Arjantin ve Türkiye’dir.

BNR Derneği’nin eğitim programı düzenli olarak devam etmektedir. Ayrıca yurt dışında yapılan kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar üyelerimize duyurulup katılımları teşvik edilmektedir.

Uzmanlık dalı ne olursa olsun her hekimin ve genel pratisyen Hekimlerin klinik uygulamalarında Nöralterapiden çok yararlanacakları inancındayız. Tamamlayıcı Tıp, hokus pokus değildir, plasebo değildir, bilim dışı hiç değildir. Yanlış uygulamalar olmuştur ve olmaktadır ama bunlar ciddi çalışan, bu alanda mesai harcayan hekimlere ve Tamamlayıcı Tıbba mal edilemez. BNR Derneği Bilimsel temelleri olan bütün diğer Tamamlayıcı Tıp yöntemleri ile (Fitoterapi, Manuel Tıp, Akupunktur, Kineziyoloji… gibi) koordine olarak çalışmalarına devam etmek idealindedir.

www.ignh.de